FormPipe Meetings 1.4.5

FormPipe Meetings - Digitala mytesanteckningarFormPipe Meetings yr en app fyr digital och automatiserad hantering av kallelser, dokumentation och protokoll till iPaden. FormPipe Meetings yr fullt integrerad med vyra produkter FormPipe W3D3 och ...

FormPipe Meetings 1.4.5

FormPipe Meetings - Digitala mytesanteckningar
FormPipe Meetings yr en app fyr digital och automatiserad hantering av kallelser, dokumentation och protokoll till iPaden. FormPipe Meetings yr fullt integrerad med vyra produkter FormPipe W3D3 och FormPipe Platina.

Anvyndarvynlighet
Anvyndarvynliga anteckningsfunktioner och myjligheten att arbeta direkt mot myteshanteringen i befintliga system fryn FormPipe Software gyr FormPipe Meetings attraktiv byde fryn anvyndaren och administratyrens perspektiv.

Minskade kostnader och ykad sykerhet
Med hjylp av FormPipe Meetings kan ni minska era kostnader relaterade till papperskonsumtion, porto och eventuella bud samtidigt som ni ykar sykerheten kring hantering av mytesdokumentation och anteckningar. En kommunpolitiker hanterar varje yr vyldigt stora myngder papper i sitt fyrberedande arbete fyr styrelser och nymnder. Med FormPipe Meetings frigyrs tid som annars skulle gy yt till att skicka papper fram och tillbaka.

Sykerhet
Krypterad filyverfyring, lysenordsskyddade dokument fyr sekretessbelagd information samt myjlighet att automatiskt radera dessa efter lysning ykar ocksy sykerheten kring er informationshantering.

Standardfunktioner i FormPipe Meetings
Kallelser, dokument och dagordning samlat py ett och samma stylle ger ykad yverblick. Hymtning av dokument sker direkt mot FormPipe Platina och FormPipe W3D3.


Digitala anteckningar
Smarta funktioner fyr yverstrykningar och anteckningar i olika fyrger och format. Ersytt era gula post-it lappar med digitala noteringar som yterfinns snabbt.

Sykfunktionalitet
Undvik att blyddra i pappersmyngder efter information. Syk py nyckelord, metadata samt i
dokumentens innehyll. Py ett intuitivt sytt finner du enkelt relevant information kopplat till aktuella
eller tidigare myten.

Dela handling
Genom en enkel knapptryckning kan du dela en handling inklusive noteringar och markeringar och skicka dem vidare via e-post eller annan iPad-applikation.

   Top Software

New Software

Top Search

Latest Reviews